Pokud se necítíte na to být odborníkem ve věcech motorizace a očekává vás sezónní výměna pneumatik, připravili jsme pro vás několik informací na téma indexu rychlosti pneumatiky – co to je a proč má smysl věnovat mu zvláštní pozornost. Přečtěte si náš text a dovězte se více o rizicích, která souvisí s výběrem nesprávných pneumatik.

 

Index rychlosti pneumatiky

Index rychlosti pneumatiky 


Co je index rychlosti pneumatiky?

Index rychlosti pneumatiky (angl. speed index) je maximální přípustná rychlost, jakou se může pohybovat vozidlo, ve kterém je namontovaná daná pneumatika s maximálním zatížením stanoveným pomocí indexu nosnosti.
Tyto dva parametry jsou vzájemně závislé a je třeba je vždy zohlednit při montáži pneumatiky v daném vozidle.
Údaj, který uvádí index rychlosti pneumatiky, se nachází na jejím boku a je uveden pomocí písmen a číslic.
Každá plánovaná výměna pneumatik musí odpovídat indexu rychlosti, který určil výrobce vozidla v jeho homologaci. Výrobce zohledňuje při stanovování parametrů výkon vozidla, hmotnost vozidla a další parametry ovlivňující bezpečnost jízdy. 

Sezónní pneumatiky a index rychlosti

V případě letních pneumatik nesmí být používány pneumatiky s nižším indexem rychlosti, než jaký uvádí výrobce. Jinak je tomu v případě zimních pneumatik. Index rychlosti pro zimní pneumatiky a vlastní pravidla jeho použití regulují předpisy EU (Směrnice 92/23/EHS). Podle těchto předpisů může být u zimních pneumatik použit nižší index rychlosti, než jaký doporučuje výrobce, ne však nižší než index Q (Q = 160 km/h). Pokud byly na automobilu namontovány pneumatiky s nižším indexem rychlosti, je třeba umístit příslušné označení na místo viditelné řidiči. I přes toto povolení je třeba volbu pneumatik s nižším indexem rychlosti zvážit. Takové pneumatiky se mohou rychleji opotřebovávat a vozidlo může reagovat jinak než doposud. Pro bezpečnou a komfortní jízdu by neměl být index rychlosti používaných pneumatik nižší o více než jeden stupeň než homologovaný index.

Informace o změně indexu rychlosti pneumatiky

Informace o změně indexu rychlosti pneumatiky

Každý z údajů umístěných na boku pneumatiky je cenným upozorněním, které je třeba dodržovat, pokud vybíráte pneumatiky pro váš automobil. Výběr vhodných pneumatik zaručí bezpečnou a komfortní jízdu. Nejdůležitějšími hodnotami, které je třeba při výběru pneumatik zohlednit, jsou: rozměr, index nosnosti, index rychlosti, datum a místo výroby.

Jaké mohou být následky montáže pneumatik s nesprávným indexem rychlosti?

·         Nebezpečí během řízení. Špatně zvolené pneumatiky mohou ovlivnit řiditelnost vozidla a jeho reakci na pohyby volantu.
·         Pneumatika může explodovat a způsobit vážnou nehodu.
·         V případě silniční nehody může pojistitel odmítnout vyplacení odškodnění z důvodu špatně zvolených pneumatik.
·         Ztráta záruky na zakoupený výrobek. Pneumatiky nevhodné pro automobil ztrácí záruku výrobce.
·         V případě běžné kontroly může policista řidiči uložit pokutu za nesprávné pneumatiky na vozidle.

Vyšší indexy, než jaké jsou homologované? 

Proč má smysl používat pneumatiky s vyšším indexem: Proč nemá smysl používat pneumatiky s vyšším indexem:
Zaručují vyšší stupeň stability vozidla během jízdy proti větru Vyšší cena pneumatik
Jízda je přesnější a vozidlo lépe reaguje na pohyby volantu „Vyšší tuhost vozidla“ - způsobuje snížení jízdního komfortu
Pevnější řízení během sportovního způsobu jízdy Větší odpor otáčení, který způsobuje zvýšenou spotřebu paliva
Díky nim jede auto lépe do zatáček Pneumatiky s jiným indexem mění jízdní vlastnosti vozidla

 

 

 

 

Tabulky vysvětlující údaje na pneumatice 

A1 5 km/h
A2 10 km/h
A3 15 km/h
A4 20 km/h
A5 25 km/h
A6 30 km/h
A7 35 km/h
A8 40 km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje na pneumatice Rychlost
B 50 km/h
C 60 km/h
D 65 km/h
E 70 km/h
F 80 km/h
G 90 km/h
J 100 km/h
K 110 km/h
L 120 km/h
M 130 km/h
N 140 km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje na pneumatice Rychlost
P 150 km/h
Q 160 km/h
R 170 km/h
S 180 km/h
T 190 km/h
U 200 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h
Y 300 km/h