Zkontrolujte svou objednávku
Napište číslo objednávky a příjmení v případě individuálního klienta, nebo DIČ v případě firmy.

Zjistěte stav

Zjistěte stav objednávky

Ochrana osobních údajů

   

1. Úvodní informace

Oponeo.PL S.A. se sídlem: ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, Polsko; tel. 52 341 88 00, jako Administrátor údajů, respektuje právo Uživatelů na soukromí. Pečlivě dbá na ochranu jejich osobních údajů a také používá vhodná technologická řešení, a brání tak zasahování do soukromí uživatelů třetími osobami. Za účelem zajištění úplné transparentnosti procesů zpracování osobních údajů určují ustanovení této Politiky, jaké údaje Uživatelů jsou shromažďovány, k čemu jsou používány a komu mohou být zpřístupněny.
Základní právní listinou, v souladu se kterou Oponeo.PL S.A. zpracovává osobní údaje Uživatelů, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR“.

 

2. Osobní údaje

Základem zpracování osobních údajů je souhlas osoby (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Je třeba pamatovat, že Uživatel vyjadřuje souhlas se zpracováním společností OPONEO.PL S.A. svých osobních údajů pro marketingové účely zcela dobrovolné, zase každý souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat. V této souvislosti bude Oponeo.pl zpracovávat údaje Uživatele do okamžiku odvolání souhlasu Uživatelem.

V případě provedení nákupu nebo využití jiných služeb nabízených Oponeo.cz je základem zpracování údajů Uživatele realizace smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). V této souvislosti budou údaje Uživatelů zpracovávány do okamžiku realizace objednávky nebo služby a také do okamžiku promlčení nebo zániku nároků. Příjemci údajů mohou být: zásilkové firmy, účetní firmy, dodavatelé zboží, montážní servisy, dodavatelé IT řešení, firmy podporující platby, banky, pojišťovny, vindikační firmy, firmy poskytující marketingové služby, dodavatelé skladovacích služeb, dodavatelé telekomunikačních služeb, firmy zabývající se skartací, advokátní kanceláře, oprávněné státní orgány.

Každý Uživatel má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, právo na podání stížnosti proti zpracování a také právo na přenášení údajů. Může to provést kontaktováním operátora OPONEO.CZ

Dozorčím orgánem, ke kterému má Uživatel právo podat stížnost, je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uživatel musí při podávání objednávky vyplnit formulář s údaji nutnými pro zaslání zboží.

V modulu inzerátů může uživatel uvést své osobní údaje na formuláři pro přidání inzerátu, ale není to vyžadováno.

Osobní údaje uživatelů mohou být také shromažďovány pro účely příležitostného poskytování jiných služeb nebo pořádání soutěží na www.oponeo.cz.

 

3. Zveřejnění osobních údajů

Osobní údaje uvedené při zobrazování komentářů k výrobkům a přidávání inzerátů jsou dostupné všem návštěvníkům stránek obsahujících tyto údaje.

 

4. Komentáře klientů

Komentáře, které klienti přidávají pod výrobky a které jsou zároveň hodnocením obchodu (také zasílané na e-mailovou adresu obchodu), se stávají vlastnictvím firmy Oponeo.pl S.A. a mohou být použity v původní nebo zkrácené formě pro propagaci obchodu nebo výrobků, které se v něm nacházejí.

Takové komentáře nebudou nikdy podepsány úplným jménem a příjmením, ledaže Klient s tím bude souhlasit. Oponeo.pl S.A. nenese odpovědnost za osobní údaje, které Klienti uvedli v komentářích. Zavazujeme se také, že nebudeme zkreslovat komentáře a nebudeme je používat v jiném kontextu nebo pro propagaci jiného výrobku, než to bylo záměrem autora.

Názory vyjádřené v komentářích nadále zůstávají názorami klientů a nikoli zaměstnanců firmy Oponeo.pl S.A.

 

5. Bezpečnost údajů

Internetový obchod www.oponeo.cz je založen na nejmodernějším zařízení a softwaru po vzoru nejlepších řešení ověřených ve světě. Technické a organizační mechanismy ochrany osobních údajů jsou vybírány se zohledněním charakteru, rozsahu, kontextu a účelů zpracování a také rizika porušení práv nebo svobody fyzických osob s různou pravděpodobností a váhou, přiměřeně k identifikovanému ohrožení.

 

6. Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Než budete moci uskutečnit nákup zboží v našem obchodě, zeptáme se Vás na jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a údaje ohledně způsobu platby, např. typ kreditní karty, číslo kreditní karty, datum platnosti, číslo CVV.

Vždy minimalizujeme rozsah shromažďovaných údajů tak, že požadujeme pouze údaje, které jsou nezbytné k realizaci účelu zpracování.

 

7. Údaje shromažďované automaticky

Během Vaší návštěvy našich webových stránek se automaticky ukládá číslo IP Vašeho počítače.

 

8. Údaje shromažďované při kontaktu s námi

Kontaktujete-li nás prostřednictvím webových stránek, telefonicky, e-mailem atp., poskytujete nám své osobní údaje, např. jméno, příjmení, e-mailovou adresu atp.

 

9. Jak využíváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje jsou používány pouze v souladu s účely zpracování, o kterých jste informováni. Stává se, že údaje jsou poskytovány jiným subjektům, ale pouze v případech, když je to nezbytné pro realizaci účelu zpracování („příjemci údajů“).

Údaje shromažďované při nákupních transakcích budou využity pro účely realizace transakce, včetně přijetí od vás peněz a zaslání vám objednaného zboží. Vaše údaje mohou být za tímto účelem poskytnuty firmě, která obsluhuje platební transakce za účelem zatížení vaší kreditní karty, a kurýrní firmě za účelem dodání zásilky.

Pokud jste se přihlásili k odběru Newsletteru nebo jste jinak souhlasili s jeho odběrem, využijeme vaše údaje pro zasílání našeho Newsletteru.

Údaje shromažďované automaticky mohou být použity pro analýzu postojů Uživatelů na našich webových stránkách, shromažďování demografických údajů o našich Uživatelích nebo pro personalizaci obsahu našich webových stránek. Tyto údaje o každém Uživateli jsou shromažďovány automaticky.

Při porušení Pravidel našeho servisu, porušení zákona nebo budou-li to vyžadovat právní předpisy, můžeme zpřístupnit vaše údaje justičním orgánům.

 

10. Jak Vás budeme kontaktovat?

Pokud jste provedli transakci zboží, můžete od nás dostávat e-maily nebo SMS zprávy ohledně stavu realizace objednávky. Můžeme Vás také kontaktovat telefonicky.

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho Newsletteru nebo jste jinak souhlasili s jeho odběrem, budeme Vám zasílat e-mailem náš Newsletter. Pokud se chcete odhlásit z Newsletteru využijte prosím odkaz: https://www.oponeo.cz/newsletter-odhlasit

 

11. Využívání cookies

Soubory cookies jsou informace, které server ukládá na disk Vašeho počítače. Informace ze souborů cookies umožňují přizpůsobit vzhled webových stránek Vašim zájmům (např. rozhodují o obsahu reklamy, která se objeví na webových stránkách). Cookies je také nástroj pro pořizování údajů ohledně oblíbenosti daných webových stránek.

Používáme dva druhy souborů cookies: – session – jsou ve Vašem zařízení do okamžiku odhlášení se z webových stránek nebo do okamžiku vypnutí možnosti ukládání souborů cookies v daném internetovém prohlížeči, – trvalé – zůstávají ve Vašem zařízení po dobu určenou v nastavení souborů cookies v možnostech internetového prohlížeče nebo do doby jejich ručního odstranění uživatelem.

Software obvykle dovoluje implicitně působení souborů cookies. Můžete je však kdykoli vypnout (všechny prohlížeče mají takovou nabídku). Omezení využívání souborů cookies může občas ovlivnit některé funkce umístěné na webových stránkách.

Soubory cookies neohrožují systém Vašeho počítače. Provádějí bezejmennou identifikaci, převážně obsahují pouze název webových stránek, ze kterých pocházejí, a také dobu uchovávání na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

Soubory cookies mohou obsahovat osobní údaje, pokud jste je zanechali na našich webových stránkách. Takové údaje úspěšně chráníme a nikdo neoprávněný k nim nemá přístup. Tyto informace jsou využívány pouze při provádění určitých činností, se kterými jste souhlasili (např. při realizaci objednávky). Tyto soubory cookies obsahují pouze informace, které jsou nutné pro správné provádění našich služeb.

 

12. Změny naší politiky soukromí

Vyhrazujeme si právo změny výše uvedené politiky soukromí zveřejněním nové politiky soukromí na těchto stránkách.

 

13. Zásady bezpečnosti

Pokud více osob používá jeden počítač, pak po ukončení používání služeb www.oponeo.cz, ke kterým se musíte přihlásit, se odhlaste, aby nikdo nemohl vidět, používat nebo modifikovat Váš obsah nebo informace. Zároveň doporučujeme vypnout možnost zapamatování hesel v nabídkách webového prohlížeče.

Buďte opatrní při poskytování údajů, zejména svého hesla, třetím osobám.

 

14. Kontakt

Osobní údaje shromažďované v souladu s účely stanovenými v této Politice jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro realizaci daného účelu a také v souvislosti se zabezpečením zájmů Administrátora údajů, do okamžiku promlčení nebo zániků nároků.

V případě dalších dotazů týkajících se ochrany soukromí nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře na kontaktní stránce, telefonicky na čísle 296 180 465, e-mailem gdpr@oponeo.cz, nebo dopisem na adresu Oponeo.pl S.A.., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, Polsko.


Nastavení souborů cookies