Zkontrolujte svou objednávku
Napište číslo objednávky a příjmení v případě individuálního klienta, nebo DIČ v případě firmy.

Zjistěte stav

Zjistěte stav objednávky

Všeobecné Podmínky

   

1. Všeobecné obchodní podmínky

Tento obchod nabízí nejširší výběr pneumatik, alu disků, ocelových disků a sněhových řetězů na webu. Naše rozsáhlé znalosti, zkušenost v této oblasti a velmi kvalitně vyškolení zaměstnanci garantují úspěšný a bezpečný nákup.

 

2. Kvalita výrobků

Nabízené pneumatiky jsou nové. Všechny pneumatiky prodávané v naší prodejně pocházejí z aktuální produkce a jsou distribuované přímo od výrobce. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím e-shopu je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů. Výrobci prodávají jako nové ty pneumatiky, jejichž stáří je maximálně 3 roky. Námi nabízené pneumatiky nejsou starší než 36 měsíců.
Prodavající je povinen dodat zboží v souladu s objadnaným Kupujícím. V případě příjmu zboží, které nesouhlasí s objednavkou prosíme se kontaktujte s oddělení služeb pro zákazníky nebo přes kontaktní formulář:

 

3. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetových stránek Oponeo.cz je firma Oponeo.pl, se sídlem Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, Polsko (kontaktní adresa Oponeo.pl, Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, Polsko). Práva a povinnosti Provozovatele a Odběratelů při užívání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami (dále jen 'Uživatelé').

Kupující se identifikuje údaji na vyplněné a odeslané objednávce. Kupující prohlašuje, že nedošlo ke zneužití emailové adresy, ze které byla objednávka odeslána, takovým způsobem, že by uvedl prodávajícího v omyl, a prohlašuje veškeré závazky plynoucí z odeslané objednávky a následné kupní smlouvy za přijaté.

Jednoznačným identifikátorem zboží jsou jeho údaje uvedené v parametrech - šířka, výška, průměr, sezóna, rychlostní index, index nosnosti, identifikace dezénu slovním popisem popř. další údaje v popisu. Vyobrazení v e-shopu mohou mít ilustrativní charakter, nevyplývají z nich pro prodávajícího žádné závazky a nemohou být považovány za příslib vlastností zboží. Prodávající si vyhrazuje právo dodat bez předchozího upozornění zboží se stejnými technickými parametry, ale pod jiným obchodním názvem.

 

4. Registrace a vstup do obchodu

Oponeo.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech, kdy zákazník není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li převzít objednané zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně předmětu smlouvy.

Ve všech těchto případech je zákazník o takové skutečnosti obratem telefonicky nebo písemně informován. v případě, že zákazník již platbu za předmět smlouvy uhradil, bude mu platba prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s nákupním řádem e-shopu.

Cena telefonického spojení se zákaznickým servisem odpovídá lokálním cenám daného operátora.

5. Zrušeni objednávky

Objednávky vytvořené v našem e-shope můžete zrušit pokud nemají stav: "zpracovávána" nebo "balík byl zaslán".
Pokud chcete zrušit objednávku, napište prosím e-mail na adresu: info@oponeo.cz nebo zavolejte na toto číslo +420 296 180 465.
Pokud to bude možné objednávka bude zrušena přes Zákaznické Odděleni, a Vy budete o tom informováni přes e-mail, který je uveden v objednávce.


 

6. Ceny a závaznost objednávky

Ceny uvedené na webových stránkách Oponeo.cz obsahují DPH. Doprava po celé České republice je zdarma. Objednávka provedená na straně www.oponeo.cz může být realizována pouze na území České Republiky.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

 

7. Dostupnost zboží. Proces objednávky

Vybraný produkt uložíte přidáním do košíku. Elektronickou objednávku dokončíte vyplněním údajů a ostatních náležitostí v objednávkovém formuláři a následným potvrzením objednávky.

Objadnavký na straně Oponeo.cz budou realizovaný v rámci České republiky.

To je nejrychlejší, nejjednodušší a nejpřesnější způsob objednání. Objednávkový formulář je navržen tak, aby Vás co nejsnadněji provedl celým procesem objednávání. Mimo pole, která je povinné vyplnit, obsahuje formulář též pole POZNÁMKY, kam můžete doplnit další informace.

Můžete si objednat také telefonicky nebo emailem.

 

8. Uzavření kupní smlouvy

Internetový portál OPONEO Vám nabízí možnost objednávky zboží uvedeného na internetových stránkách prostřednictvím internetového formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Jakmile zadáte údaje požadované při procesu objednávky a tuto objednávku odešlete, zároveň nám tak odevzdáváte závaznou nabídku; telefonické i internetové objednávky mají přitom z právního hlediska stejnou účinnost. Odesláním objednávky závazně prohlašujete, že akceptujete tyto všeobecné obchodní podmínky a máte v úmyslu objednané zboží zakoupit.

Příjem Vaší objednávky potvrdíme zasláním potvrzení na emailovou adresu. Prodejce se zavazuje k dodání zboží shodného se zbožím, jaké si klient objednal. V případě dodání jiného zboží prosíme o kontakt se zákaznickou linkou.

Smlouva s internetovým obchodem Oponeo.cz je smlouvou uzavřenou na dálku.
Smlouvu se uzavíra ve chvili převzetí objednáného zakazníkem zboží.

Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se především ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

Pakliže kupující neuhradí platbu za objednané zboží do 10 pracovních dnů od vystavení objednávky, je prodávající oprávněn považovat objednávku za zrušenou a vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí pro obě strany. V tomto případě zašle kupujícímu oznámení o zrušení objednávky.

 

9. Platební podmínky

Způsob platby
Platba za zboží objednané prostřednictvím e-shopu je realizovaná bankovním převodem, přes PayPal (platba předem) nebo na dobírku (jenom zboží doručované v 48 H). V případě platby bankovním převodem zboží bude odesláno až po přijetí platby.

Faktura za zakoupené zboží je automaticky zhotovena a vyslána na e-mail Kupujícího do 14 dnů po obdržení zboží.

 

10. Cena za dopravu, dodací lhůta, způsob dopravy, varianty doručení zboží

Doprava zboží je zdarma.

Doprava zboží ke kupujícímu je realizována dopravními společnostmi. Prodávající může změnit dopravní společnost i bez předchozího upozornění.

Pokud není možné objednané zboží dodat v uvedeném termínu, prodávající co nejdříve informuje zákazníka o náhradním termínu dodání nebo nabízí jiný produkt, jenž je srovnatelný s původním. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dnů nebo doručení naleznete nejpozději  do 30 kalendářní dnů. Dodání zboží vč. služeb je v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.

Prodávající může změnit dopravní společnost i bez předchozího upozornění. Pokud není možné objednané zboží dodat v uvedeném termínu, prodávající co nejdříve informuje zákazníka o náhradním termínu dodání nebo nabízí jiný produkt, jenž je srovnatelný s původním.

V případě, že klient obdržel nesprávný počet objednaného zboží má povinnost zkontaktovat se s obsluhou klienta.

 

11. Ochrana osobních údajů/archivace smluv

1. Uvedení osobních údajů je zcela dobrovolné, ale nutné pro podání a realizaci Objednávky.

2. Administrátor zpracovává osobní údaje především pro účely realizace a vyřízení Objednávky (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“). Zpracování údajů pro jakékoli jiné účely je možné pouze s výslovným souhlasem Kupujícího.

3. Kupující má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, právo na podání stížnosti proti zpracování a také právo na přenášení údajů. Může také podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

4. Údaje Kupujícího budou zpracovávány po dobu realizace a vyřízení objednávky a také do okamžiku promlčení nebo zániku nároků.

5. Příjemci osobních údajů Kupujícího mohou být subjekty realizující na příkaz Prodávajícího objednávku a zabývající se jejím vyřízením: zásilkové firmy, účetní firmy, dodavatelé zboží, montážní servisy, dodavatelé IT řešení, firmy podporující platby, banky, pojišťovny, vindikační firmy, firmy poskytující marketingové služby, dodavatelé skladovacích služeb, dodavatelé telekomunikačních služeb, firmy zabývající se skartací, advokátní kanceláře, oprávněné státní orgány.

6. Podrobné informace v rozsahu osobních údajů a ochrany soukromí jsou uvedeny v záložce „Politika soukromi“ na stránkách Obchodu.

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. Za účelem monitoringu spokojenosti zákazníků může prodávající předat emailovou adresu kupujícího provozovateli portálu Oponeo.cz.

Oponeo.cz rozesílá dotazníky spokojenosti zákazníka.

Oponeo.cz nemůže odesílat jiné emaily ani poskytovat emailové adresy kupujícího třetí straně. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi prodávajícího, je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení.

Uzavřené kupní smlouvy nejsou přístupné třetím osobám.

 

12. Odstoupení od kupní smlouvy, záruka vrácení peněz

Kupující spotřebitel má právo podle občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendařních dnů ode dne převzetí zboží, tj. ode dne doručení pneumatik zákazníkovi.
Je-li posledním dnem této lhůty státní svátek nebo den pracovního volna, prodlužuje se lhůta do následujícího pracovního dne.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující má k dispozici vzorový formulář odstoupení od smlouvy, dostůpný na straně internetového obchodu.

Právo kupujícího – nespotřebitele (podnikatel resp. firma) na odstoupení od kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. V jiných než zákonem uvedených případech není kupující – nespotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zpětnou dopravu organizuje Oponeo.cz, v tímto cílu se kontaktujte s oddělení služeb pro zákazníky přes fomulář dostůpny na straně nebo e-maile reklamace@oponeo.cz, případně si tuto dopravu může kupující zajistit sám, za tímto účelem se kontaktujte s oddělení služeb pro zákazníky.

Po odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu bez odkladu převzaté zboží. Náklady na zpětnou dopravu již odebraného zboží hradí kupující, který je o hrazené částce informován telefonicky nebo přes e-mail. Cena zpětné dopravy 250 Kč/kus. Zpětnou dopravu organizuje Oponeo.cz, které poté vysílá fakturu na zaplacení této přepravy.

Prodávající zajišťuje vyzvednutí zboží od zákazníka a informuje ho o celém procesu vyzvedávání. Pokud kurýr odebírá zpátky zboží od kupujícího, je povinen kupujícímu předat potvrzující dokument o převzetí zboží a o hodnotě tohoto zboží. Pokud takový doklad není zákazníkovi předán, musí si ho od kurýra vyžádat během vydáví zboží zpět do rukou kurýra. Tento dokument slouží zákazníkovi jako doklad o vrácení zboží.

Postup při uplatnění nároku - vrácení zboží:
Pokud chcete zboží vrátit je třeba informovat nás o reklamaci telefonicky nebo emailem. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu: Oponeo.pl, Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, Polsko. Spolu se zbožím zašlete kopii faktury a číslo účtu, na který do 14 dnů prodávající převede zaplacenou částku za zboží.

13. Reklamace

Kvalitativní reklamace

Všeobecné záruční podmínky:

1. Oponeo.cz poskytuje záruku na prodané zboží na dobu dvou let od data prodeje zboží.

2. Záruka se vztahuje na vady zboží.

3. Na zboží prodávané firmou Oponeo.cz se vztahuje ručení Oponeo.cz nebo záruka výrobce.

4. Záruka se poskytuje v jakostním rámci na shodu s požadavky kvalitativních norem a na případné skryté vady, které jsou následkem výrobních vad, za které odpovídá výrobce materiálu.

5. Poškození, na která se nevztahuje záruka, vznikla z vnějších příčin, jako jsou: mechanická poškození, atmosférické podmínky, nesprávná montáž, provoz v rozporu s určením nebo vliv jiných nestandardních jevů.

6. Klient je povinen skladovat reklamované zboží na vyhrazeném místě a za podmínek, které nezpůsobí jeho zničení, deformaci nebo jiné nežádoucí účinky, zejména takové, které znemožní prodávajícímu ověřit nároky kupujícího.

Reklamační řízení:

1. Každou reklamaci týkající se vad výrobku lze nahlásit písemně elektronickou cestou info@oponeo.cz, dopisem nebo telefonicky 296 180 465.

2. Nahlášení jakostní reklamace musí obsahovat dokumenty:

  • reklamační formulář, řádně vyplněný, s přesným popisem reklamovaného zboží
  • kopii dokumentu o zakoupení

3. V souladu s pravidly prodávající zahájí reklamační řízení po obdržení řádně vyplněného a ručně podepsaného reklamačního formuláře. Formulář je třeba zaslat na adresu: info@oponeo.cz

4. Po obdržení formuláře prodávající zajistí převzetí vadného zboží a zašle jej na odborné přezkoušení.

5. V okamžiku převzetí zboží musí dopravní firma předat kupujícímu potvrzení o převzetí s uvedením hodnoty zboží. Tento dokument je dokladem pro předání zboží kurýrovi. Pokud kupující neobdrží takový dokument, je povinen nahlásit tuto skutečnost kurýrovi.

6. V případě uznání nahlášené reklamace obchod vrátí zákazníkovi cenu zboží. Pokud bude reklamace uznaná jenom částečně náhrada škody vracená zákazníkovi bude proporcionálně nižší. Jiné nároky kupujícího, které nebudou vyplývat z reklamace, budou zamítnuty.

7. V případě zamítnutí reklamace je klient povinen uhradit náklady spojené s převzetím vadného zboží a jeho případné zužitkování do 7 pracovních dnů od data doručení dopisu s výsledkem reklamace. Pokud klient v reklamačním formuláři neoznačí jinak, také po 7 dnech od vydání rozhodnutí bude vadné zboží zužitkováno na náklady kupujícího.

8. Nezaplacení bude mít za následek podání žaloby vůči zákazníkovi.

9. V případě, že nebude dohodnuto společné stanovisko, má každá ze stran právo zadat odborné přezkoušení vadného zboží u nezávislé instituce.

10. O výsledku reklamace bude klienta informovat Oddělení obsluhy klienta prostřednictvím elektronické pošty.

11. Od Oponeo.cz  nelze očekávat žádné odškodnění v případě eventuálního prodlení s opravou nebo výměnou.

Zásady nahlašování kvalitativní a kvantitativní reklamace dodávky:

1. Vždy si prosím zkontrolujte neporušenost obalu, hmotnost a počet balíků a také zda zásilka odpovídá objednávce.

2. Kvantitativní nedostatky dodávky nebo v případě poškozené zásilky musí být zjištěny při převzetí dodávky v přítomnosti zástupce dopravní firmy a neodkladně nahlášeny prodávajícímu.

3. V případě, že je zboží poškozeno nebo vadné, odmítněte prosím převzít zboží nebo sepište škodní protokol v přítomnosti kurýra, zachovejte si kopii dokumentu a informujte o vzniklé situaci Oddělení obsluhy klienta za účelem co nejrychlejšího vyřešení problému.

4. Kvantitativní reklamace nahlášená Oponeo.cz musí obsahovat:

a) písemné prohlášení klienta o nedodání zboží s uvedením data a čísla zásilky,
b) protokol sepsaný v přítomnosti kurýra provádějícího dodávku, potvrzující vady v případě převzetí poškozené zásilky.

5. Pokud bylo zboží převzato bez viditelného poškození a kvantitativní nedostatky byly zjištěny teprve po rozbalení zásilky, kontaktujte co nejdříve Oddělení obsluhy klienta.

6. V případě problému s kontrolou zboží v okamžiku dodávky nebo v případě odmítnutí sepsání protokolu kurýrem sepište prosím osobní údaje kurýra – jméno, příjmení a telefonní č. Tyto údaje poskytněte ihned Oddělení obsluhy klienta za účelem přijetí příslušných opatření.

7. V případě nedoručení písemné reklamace ve stanoveném termínu se považuje, že odběratel akceptoval dodávku v celém rozsahu.

Platforma alternatívního řešení sporů ODR

V souladu s obsahem článku 14 odst. 1-2 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 máme povinnost uvést informaci týkající se platformy pro online řešení sporů.

Platforma pro online řešení sporů (Online Dispute Resolution) má usnadnit nezávislé, mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli přes Internet.

Tyto spory se týkají smluvních závazků vyplývajících z internetových kupních smluv, nebo smluv o poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli přebývajícími v Evropské Unii a podnikateli se sídlem v Evropské Unii.

Spotřebitel, který chce využít možnost alternativního řešení sporů týkajících se internetového obchodu, může podat svou stížnost prostřednictvím internetové platformy pro online řešení sporů, dostupné na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zároveň informujeme, že Oponeo.cz si vyhrazuje právo odmítnout využití řešení sporů prostřednictvím platformy pro online řešení sporů.
Připomínáme, že spotřebitel má právo uplatnit nároky na zakoupené zboží v obchodě Oponeo.cz na emailové adrese: info@oponeo.cz.

Zákazník je považován za osobu, která nasazují pneumatiku do distribuce. V případech, kdy pneumatika pochází z zemí mimo České republiky je zákazník považován za dovozce pneumatiky.
 


Poslední změna: 11.2020