Příčina nerovnoměrného sjíždění se a opotřebovávání dezénu pneumatik, projevující se „zoubkování“ bloků dezénu nebo vzniku zubů pily, existuje jen jedna. Jde o vzájemný kontakt dezénu pneumatiky s povrchem.

Nejčastěji se „zoubkují“ pneumatiky zadní osy, ne osy s náhonem, nýbrž osy vlečené. Představte si otáčení pneumatiky na zadní ose vozidla, která je vlečená ve chvíli, kdy náhon na přední ose zabírá. Během jízdy působí na zadní pneumatiky stálé síly v tom samém směru (silněji na okraje vyčnělých drážek, což způsobuje jejich odírání). Během brzdění působí zadní pneumatiky na povrch cesty, což opět způsobuje velké vzájemné působení sil. To se děje stále ve stejném směru a projevuje se to silným odíráním stále těch samých okrajů dezénových bloků.

 

Příčiny „zoubkování“ pneumatik

Na vznik zubů mají nejčastěji vliv:

  • Tvar dezénu – riziko „zoubkování“ se zvyšuje se zvětšující se vzdáleností mezi jednotlivými bloky dezénu
  • Tvrdost gumové směsi – tvrdé pneumatiky vykazují větší tendenci vytvářet jednak zuby, jednak hluk
  • Tlak v pneumatikách – příliš vysoký tlak způsobuje zvýšení rizika vzniků zubů
  • Stav nápravy a amortizace vozidla – opotřebené součástky vozidla a poškozená náprava také zvyšuje riziko
  • Jízdní styl řidiče – prudké akcelerace a brzdění neprospívá dezénu pneumatik na osách bez náhonu. Na druhou stranu rychlá jízda po zatáčivých cestách stírá stopy po zubech.

Může být příčinou vzniku zubů víceprvková náprava?

Ne. V případě takového typu nápravy používaného pro nezávislé odpružení je to mnohem viditelnější z důvodu faktu, že se pneumatika neodírá v protisměru vůči směru jízdy – takové stírání se objevuje u starších typů náprav, kde zuby dezénu vznikaly příčně.

Zoubkovani

Kde vzniknou zuby?

Schéma rotace kol/pneumatik – prevence vzniku zubů v dezénu

Aby bylo možné minimalizovat vznik zubů v dezénu, je třeba systematicky měnit pozice pneumatik v automobilu (každých 8 000 až 10 000 km nebo alespoň jednou za sezónu).

Symetrické a asymetrické pneumatiky

Schéma na obrázku ukazuje doporučený směr změny rozložení pneumatik v automobilu podle vozidel vybavených náhonem na jednu osu – s namontovanými pneumatikami asymetrickými či symetrickými.

Zoubkovani

 

Pneumatiky se směrovým dezénem mohou být přemisťovány podle výše uvedeného schématu, ale je potřeba dbát na zachování správného směru otáčení pneumatik (podle značek na boku pneumatik).

Směrové pneumatiky (bez sejmutí pneumatik z hřídele)

Zoubkovani

Schéma rotace pneumatik/kol u automobilů vybavených pneumatiky se směrovou stavbou dezénu. Tato metoda nevyžaduje pneumatiky demontovat.

Pneumatiky v automobilech s náhonem na všechna čtyři kola (o těch samých rozměrech na přední i zadní ose):

Zoubkovani

Schéma rotace pneumatik/kol u automobilů se stálým náhonem 4x4. Rotace by v tomto případě měla zajišťovat obrácený směr otáčení pneumatik asymetrických a symetrických. V případě pneumatik se symetrickým dezénem je potřeba sejmout pneumatiky/kola z hřídele.

Pneumatiky v automobilech s náhonem 4x4 (rozdílné rozměry na přední a zadní ose)

Zoubkovani

Automobilům s náhonem 4x4, které jsou vybaveny pneumatikami o různých rozměrech na přední a zadní ose, se doporučuje následující schéma rotace kol/pneumatik. Rotace se týká automobilů s namontovanými asymetrickými a symetrickými pneumatikami.

V situaci, kdy jsou zuby opravdu velké, dezén pneumatiky lze napravit speciálním nářadím, které je dostupné v některých pneuservisech. Bohužel se tím ale zkracuje životnost pneumatik. Stojí za to zdůraznit, že tento typ opotřebení nezpůsobuje bezprostředně negativní změny v oblasti bezpečnosti jízdy, avšak způsobuje vyšší emise hluku, snižující jízdní komfort.