Všechno o aquaplaningu: o co se jedná, jak vzniká, co ho posiluje a jak mu naopak předcházet. Čtěte a získejte podstatné informace.

Co je aquaplaning?

O aquaplaningu hovoříme, pokud dezén není ve stavu odvádět vodu nacházející se pod pneumatikou a v místě styku s podkladem se tvoří vodní klín, v důsledku čehož ztrácí automobil svou přilnavost a začíná „plavat“.

 

Aquaplaning a přilnavost

Podmínkou pro zachování přilnavosti je nutný stálý kontakt mezi pneumatikou a povrchem.

Kontakt může být narušen velkým množstvím vody na povrchu silnice. Tenká vrstva vody mezi povrchem a pneumatikou znemožňuje udržení molekulární adheze (oddělování na molekulární úrovni rozhoduje o míře přilnavosti). Ve větších hloubkách, kdy jsou mikrostruktury povrchu zality úplně vodou (pokryty filmem vody), může být přilnavost zachována pouze po zpětném získání kontaktu s těmito mikrostrukturami.

Makrostruktury akumulují a drenují vodu a současně nenarušují její vrstvu. V takové situaci – s nárůstem hloubky vody na povrchu a zároveň rychlosti pohybu vozidla – roste riziko vzniku aquaplaningu.

 

Jak vzniká aquaplaning?

Na vodou zalitém povrchu před sebou pneumatika tlačí klín vody. Náraz běhounu na tento klín způsobuje zvětšení hydrodynamického tlaku vodu. Při stálé hloubce vody narůstá tento tlak proporcionálně na druhou mocninu rychlosti a ve chvíli, kdy dosáhne hodnoty vyšší, než je hodnota tlaku působeného pneumatikou na povrch, není pneumatika schopná odtlačit klín vody a začíná se nechávat na vodě unášet. Hodnota tlaku působeného pneumatikou na povrch silnice je podobná hodnotě tlaku v pneumatice –  jev aquaplaningu jde ruku v ruce s vyrovnáním se obou těchto hodnot.

 

Jaké faktory ovlivňují aquaplaning?

Faktory, které mají vliv na vznik jevu aquaplaningu, je možné rozdělit na tři zásadní skupiny.

Faktory dané pneumatikou:

  • Špatný stav pneumatik (nedostatečná hloubka dezénu, věk pneumatik)
  • Nedostatečný tlak vzduchu v pneumatikách
  • Specifika konkrétního typu a modelu pneumatiky (řezba dezénu, tvar otisku pneumatiky)

Faktory dané pohybem vozidla:

  • Rychlost
  • Opotřebování závěsného systému

Faktory dané vnějšími podmínkami:

  • Hloubka vody
  • Druh povrchu (hrubý asfalt, beton), úroveň mikro a makrostruktur povrchu
  • Špatný stav vozovky – vyjeté koleje a příčná koryta, silně opotřebovaný povrch

 

Jaké pneumatiky jsou více náchylné na aquaplaning a jaké méně?

Základními parametry, které jsou spojené s odolností vůči aquaplaningu, jsou řezba dezénu a tvar stopy pneumatiky.

Řezba dezénu

Méně zranitelné jsou vůči aquaplaningu pneumatiky se směrovým dezénem. Dokonalé vlastnosti vykazují hlavně pneumatiky produkované značkou Uniroyal speciálně do deště. Nejhůře zvládají vodnatý povrch pneumatiky se symetrickým dezénem.

Tvar stopy pneumatiky

Tvar stopy pneumatiky závisí na mnoha různých elementech – na samém tvaru dezénu, na vnitřní konstrukci pneumatiky, ale i na vytvarování ve vulkanizační formě.  Ideální tvar je co nejvíce zaoblený, což umožňuje vhodné narušení klínu vody tvořícího se před pneumatikou.

 

Jaké jsou důsledky aquaplaningu?

Pokud narazíme na projevy aquaplaningu při přímé jízdě, ztrácíme možnost korigovat dráhu jízdy. Pokud se setkáme s aquaplaningem v zatáčce, ztrácíme schopnost vyjet oblouk cesty, což automobil ze zatáčky vynese.

 

Jak při aquaplaningu zareagovat?

Když se s autmobilem dostaneme do kvůli aquaplaningu nezvladatelné situace, je nejdůležitější zachovat klid.

Není vhodné dělat žádné ukvapené a prudké pohyby volantem. Pedál na plyn je třeba nechat v neutrální pozici. Auto se by mělo ztratit svou rychlost pozvolně, bez prudkého brzdění a kroucení volantem – dokud trvá aquaplaning, nereaguje ani jedno.

Naopak v momentě snížení rychlosti můžou nastat závažné důsledky – vozidlo uhne dostrany, na kterou jsou stočena kola. V podstatě je to právě tento moment, která je na celém aquaplaningu nejnebezpečnější a nejvíce delikátní. Ať už se jedná o aquaplaning příčný nebo podélný – na přímé cestě nebo v zatáčce. Vlastně je to vyplašená reakce řidiče a ne sám aquaplaning, co způsobuje většinu dopravních nehod na mokrém povrchu.

 

Jak se vyhnout aquaplaningu?

Velmi důležité je udržování pneumatik v dobrém stavu, kontrola jejich opotřebení, stejně tak jako stávající hloubky dezénu.

Jaká rychlost je bezpečná? Jednoznačná odpověď se hledá jenom ztěží, závisí na všech výše uvedených faktorech, jiná rychlost bude odpovídat konkrétním pneumatikách, jiná bude odpovídat konkrétní hloubce vody, na jakou můžeme na cestě narazit.

Tolik ze stránky teoretické. V praxi v podmínkách každodenního ježdění bývá vrstva rozhodně hlubší než 7 mm. Často je velmi těžké zhodnotit předem hloubku kaluže, do které vjíždíme. Všeobecně vzjeté koleje v sobě mohou pojmout hloubku až několik centimetrů vody, z druhé strany nedobře vyprofilované zatáčky a koryta umožňují příčný průchod vody. Je důležité mít na paměti, že hloubka takových překážek značně snižuje teoretickou rychlost aquaplaningu, hlavně v zatáčkách.